Kopie ID-bewijs: nieuwe regels voor uitzendbureaus

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren, de verblijfrechtelijke status te beoordelen en een kopie van het identiteitsdocument in de administratie te bewaren. Deze handelingen gelden vanaf 1 januari 2018 niet alleen voor werknemers/uitzendkrachten, maar ook voor werkzoekenden die nog niet aan een opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld maar daar wel voor in aanmerking komen. Dit is een gevolg van een aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De reden voor de wetswijziging is dat het wenselijk wordt gevonden dat in een vroeg stadium (dus al bij de werving en selectie) kan worden gecontroleerd of kandidaten bevoegd zijn om in Nederland te werken en opdrachtgevers daar dan ook op kunnen vertrouwen.

Uitzendwerk biedt kansen voor WW’ers

UWV verwacht in 2018 een groei van 4,5 procent van het aantal banen in de sector ‘Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling’. Door de groeiende economie neemt de vraag naar uitzendkrachten nog steeds toe. Een derde van de WW’ers gaat aan de slag op een uitzendcontract. In 2017 gingen ca. 100 duizend WW’ers aan het werk via een uitzendcontract. Slechts 9 procent hiervan was minder dan zes maanden aan de slag. Maar de helft van deze WW’ers bleef/blijft minimaal een jaar aan het werk.