Kopie ID-bewijs: nieuwe regels voor uitzendbureaus

Werkgevers zijn verplicht de identiteit van werknemers te controleren, de verblijfrechtelijke status te beoordelen en een kopie van het identiteitsdocument in de administratie te bewaren. Deze handelingen gelden vanaf 1 januari 2018 niet alleen voor werknemers/uitzendkrachten, maar ook voor werkzoekenden die nog niet aan een opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld maar daar wel voor in aanmerking komen. Dit is een gevolg van een aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). De reden voor de wetswijziging is dat het wenselijk wordt gevonden dat in een vroeg stadium (dus al bij de werving en selectie) kan worden gecontroleerd of kandidaten bevoegd zijn om in Nederland te werken en opdrachtgevers daar dan ook op kunnen vertrouwen.